Poprzedni
Następny

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Informujemy, iż od kwietnia 2020 rozpoczęliśmy rekrutację do projektu pt.: Utworzenie nowych miejsc opieki w żłobku „Kubuś Puchatek” wsparciem dla aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób biernych zawodowo lub bezrobotnych z powodu pełnienia opieki nad dzieckiem małym do lat 3 oraz umożliwienie utrzymanie zatrudnienia przez osoby pracujące poprzez zapewnienie opieki nad ich dziećmi, poprzez utworzenie w okresie od 02.12.2019 do 30.11.2021 dodatkowych 16 miejsc opieki dla dzieci do lat 3, w tym dostosowanych dla dzieci z niepełnosprawnościami w istniejącym od października 2015 żłobku „Kubuś Puchatek”.

Projekt jest realizowany z poszanowaniem równości szans i niedyskryminacji.

Koszt dla uczestników projektu

Miesięczny koszt dla uczestników projektu: 176 zł (czesne + wyżywienie)

Wszystkich pragnących powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i opieką nad dzieckiem do lat 3 , zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

logo