Poprzedni
Następny

Klauzula informacyjna żłobek

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

  • Administratorem danych osobowych, przetwarzającym dane osobowe rodziców i opiekunów dziecka jest Firma Finansowo – Ubezpieczeniowa MARGO- Marian Mazur z siedzibą 34-721 Raba Wyżna 401D , prowadząca żłobek „KUBUŚ PUCHATEK” w Rabie Wyżnej 401H.
  • Dane osobowe rodziców i dziecka, zebrane podczas procesu rekrutacji przetwarzane będą w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 3a Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2011 Nr 45 poz. 235).
  • Odbiorcami danych osobowych dzieci mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. GOPS, PCPR, UG Raba Wyżna, MUW w Krakowie).
  • Dane osobowe rodziców i dziecka przechowywane będą przez okres 3 pełnych lat kalendarzowych od zakończenia pobytu dziecka w żłobku.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
  • Podanie danych osobowych wymienionych w aktach prawnych wskazanych w punkcie 2 jest obligatoryjne.
  • Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest wymogiem ustawowym/warunkiem zawarcia umowy.  Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa dziecka w rekrutacji  do żłobka „KUBUŚ PUCHATEK” w Rabie Wyżnej.
logo